Universele Handleeskunde

Wat is Handleeskunde?

Snelcursus

Handanalyse/handlezen

  • De School der Universele Handleeskunde stelt zich ten doel de wetenschap van Chirologie of Handleeskunde te bevorderen, teneinde meer inzicht te kunnen verkrijgen in hoe je levensproces verloopt. Opleiding diagnostische handanalyse, handlezen, handlijnkunde, chirologie, chiromancy en chironomy (palmistry, handanalysis).

  • Opleiding handanalyse

Start Opleiding Handlezen

Onderzoek

Gods hand

  • Job 37.7: In de bijbel staat: God verzegelde de handen van de mensen opdat ze alleen Gods werk zouden kennen. In de Hebreeuws bijbel staat: God plaatste tekenen en kenmerken in de handen van mensen opdat allen Zijn werken zouden kennen.

Het lot in eigen hand?

  • De Saturnuslijn werd vroeger de Lotslijn genoemd en zegt iets over de richting die je in je leven neemt en de sociale kant ervan. Deze lijn laat de invloeden van de maatschappelijke zaken op je leven zien.De beleving van je succes, je dieperliggende aard, je manier van leven en je koerswijzigingen. De lijn wordt dan ook wel Bestemmings- of Karmalijn genoemd.

  • De Lotslijn
  • Filmpje Fateline
  • Karmalijn
  • Lot in eigen hand
  • De hand is een blauwdruk van de ziel Bij iedereen is al van voor de geboorte zijn of haar 'levensplan' in grote lijnen vastgelegd en worden de karakteristieken van ieders ziel als een blauwdruk in de handen zichtbaar. Onze handen zijn als het ware een verlengstuk van onze psyche en onthullen wie we zijn en hoe wij in elkaar zitten.

Handlijnkunde

Bergen en vingers

Blogs/Forums

Spirituele

Handleeskunde Startpagina´s

Mopjes

  • Herman Finkers "wij willen u de hand lezen" "kost dat?" "5 gulden per voorspeld jaar" "ik wil een voorspelling voor mn hele leven" "dat is dan 2,50"

Onzin & verlakkerij